Test Biblic 1.0.6 Modded APK

Free Test Biblic Modded APK

  • What is a Test Biblic Modded APK:

( )

An Android app is packaged into a file that has an extension named .APK. So, it is called an APK file, which has got all the elements of the app and it can be installed on an Android mobile.A qualified developer can make edits to the elements inside an APK file, to add or enable a limited feature of the official app and then recompile it. Apkkiranrajo

It is known as Test Biblic Modded APK and it is shared on several websites.

FreeTest Biblic latest Version Modded APK Files.

Test Biblic 1.0.5 screenshots 1

 

Test Biblic Hacker APK Mod Files Description: Test Biblic este un nou joc biblic creat pentru persoanele interesate de scripturile biblice. În acest joc, tot ce trebuie să faceți este să aflați răspunsul corect la o întrebare biblică. Testele provin din toate cărțile biblice, precum Geneza, 2
Cronici, Daniel, Exod Ezra, Osea, Levitic, Neemia și așa mai departe. În acest joc creștin provocator, veți afla cât de multe știți despre poveștile și citatele biblice. Nu ratați această șansă și creșteți-vă cunoștințele biblice într-un mod distractiv.

DE CE ÎNTREBATUL BIBLIC
✝ Un manual cuprinzător pentru a vă testa cunoștințele biblice;
✝ Teste despre povești biblice, sfinți și versete;
✝ Testul esențial al cunoașterii religioase pentru oamenii creștini;
✝ Testele de formare a creierului sunt o modalitate inteligentă de a vă îmbunătăți cunoștințele biblice;
✝ Luminează-te prin înțelepciunea cuvintelor lui Dumnezeu din acest joc.
✝ Joc excelent pentru a-ți hrăni spiritul cu adevărul lui Dumnezeu.

CARACTERISTICI
✝ Peste 4000 de teste din Vechiul și Noul Testament pentru a testa gratuit cunoștințele biblice;
✝ Ușor de început, dar greu de ridicat. Chiar stăpânești scripturile biblice?
✝ Joacă acest joc trivia biblic cu muzică blândă și o interfață de utilizator plăcută;
✝ Inspirat pentru întreaga zi de cuvintele motivante ale lui Dumnezeu, simțiți puterea și înțelepciunea de la Dumnezeu;
✝ Trivia biblică potrivită pentru toți oamenii care sunt interesați de Biblie și de Dumnezeu;
✝ Recuzită utilă vă va ajuta când întâlniți testul greu;
✝ Recompensă misterioasă după fiecare capitol câștigător;
✝ Un singur jucător joacă trivia biblică offline în orice moment.

CUM SE JUCĂ
✝ Atingeți butonul RĂSPUNS DREAPTA în opțiunile multiple;
✝ Trebuie să prindeți răspunsul corect în 20 de secunde; Poți să-l as?
✝ Există 3 teste pentru fiecare nivel și o recompensă misterioasă pentru tine după terminarea întregului nivel;
✝ Folosiți „Lumina” pentru a elimina un răspuns greșit; Folosiți „Diamante” pentru a cumpăra cu încă 20 de secunde dacă timpul dvs. este epuizat.

CONTACTEAZĂ-NE
Test Biblic este destul de nou acum, astfel încât ideile și feedback-ul dvs. ar fi un sprijin imens pentru noi pentru a face un joc mai bun, nu ezitați să ne trimiteți un e-mail la [email protected]

Dacă îți plac jocurile biblice de trivia, acest joc este făcut pentru tine. Este SUPER captivant. DESCARCĂ GRATUIT astăzi și reîmprospătează-ți mintea cu cuvântul lui Dumnezeu!
Bible Test is a new Bible game created for people interested in Bible scriptures. In this game, all you have to do is find the correct answer to a Bible question. The tests come from all the books of the Bible, such as Genesis, 2
Chronicles, Daniel, Exodus Ezra, Hosea, Leviticus, Nehemiah and so on. In this challenging Christian game, you will learn how much you know about Bible stories and quotes. Don’t miss this opportunity and increase your Bible knowledge in a fun way.

WHY THE BIBLE QUESTION
✝ A comprehensive textbook to test your Bible knowledge;
✝ Tests about biblical stories, saints and verses;
✝ The essential test of religious knowledge for Christian people;
✝ Brain formation tests are a smart way to improve your biblical knowledge;
✝ Enlighten yourself through the wisdom of God’s words in this game.
✝ Excellent game to feed your spirit with the truth of God.

CHARACTERISTICS
✝ Over 4,000 Old and New Testament tests to test Bible knowledge for free;
✝ Easy to start, but hard to lift. Do You Really Master the Bible?
✝ Play this biblical trivia game with soft music and a pleasant user interface;
✝ Inspired for the whole day by God’s motivating words, feel the power and wisdom of God;
✝ Biblical trivia suitable for all people who are interested in the Bible and God;
✝ Useful props will help you when you encounter the difficult test;
✝ Mysterious reward after each winning chapter;
✝ One player plays biblical trivia offline at any one time.

HOW TO PLAY
✝ Touch the RIGHT ANSWER button in the multiple options;
✝ You have to catch the correct answer in 20 seconds; Can I have it?
✝ There are 3 tests for each level and a mysterious reward for you after completing the entire level;
✝ Use “Light” to eliminate a wrong answer; Use “Diamonds” to buy with another 20 seconds if your time is up.

CONTACT US
Biblical Test is fairly new now, so your ideas and feedback would be a huge support for us to make a better game, feel free to email us at [email protected]

If you like bible trivia games, this game is for you. It’s SUPER addictive. DOWNLOAD for FREE today and refresh your mind with God’s word!
1. Piei noi adăugate;
2. Bug remediat.

Game Test Biblic
Version Latest
Category Trivia
Requirements 4.4 and up
Users 28+
Rating
Installed 5,000+
Size Various
Developer (________)
PlayStore ID com.bible.trivia.biblequiz.rm
Play-Store Test Biblic

New Features In Test Biblic :

  • Test BiblicUnlimited gold/stones.
  • Test BiblicApk Bug Fixed.
  • Test BiblicFree Apk files with 4x speed-up.

Free Preguntas de la Biblia Modded APK

Free Preguntas de la Biblia Modded APK

  • What is a Preguntas de la Biblia Modded APK:

( )

An Android app is packaged into a file that has an extension named .APK. So, it is called an APK file, which has got all the elements of the app and it can be installed on an Android mobile.A qualified developer can make edits to the elements inside an APK file, to add or enable a limited feature of the official app and then recompile it. Apkkiranrajo

It is known as Preguntas de la Biblia Modded APK and it is shared on several websites.

FreePreguntas de la Biblia latest Version Modded APK Files.

Preguntas de la Biblia 1.0.5 screenshots 1

 

Preguntas de la Biblia Hacker APK Mod Files Description: Preguntas de la Biblia es un nuevo juego bíblico creado para personas interesadas en las escrituras bíblicas. En este juego, todo lo que necesitas hacer es encontrar la respuesta correcta a una pregunta bíblica. Los cuestionarios son de todos los libros de la Biblia, como Génesis, 2
Crónicas, Daniel, Éxodo Esdras, Oseas, Levítico, Nehemías, etc. En este desafiante juego cristiano, descubrirás cuánto sabes sobre historias y citas bíblicas. No pierda esta oportunidad y aumente su conocimiento bíblico de una manera divertida.

POR QUÉ Preguntas de la Biblia
✝ Un manual completo para poner a prueba su conocimiento bíblico;
✝ Cuestionarios sobre historias bíblicas, santos y versículos;
✝ La prueba de conocimientos religiosos esenciales para los cristianos;
✝ Los cuestionarios de entrenamiento mental son una forma inteligente de mejorar su conocimiento bíblico;
✝ Ilumina con la sabiduría de las palabras de Dios en este juego.
✝ Excelente juego para alimentar tu espíritu con la verdad de Dios.

CARACTERÍSTICAS
✝ Más de 4000 cuestionarios del Antiguo y Nuevo Testamento para probar el conocimiento bíblico de forma gratuita;
✝ Fácil de empezar pero difícil de subir de nivel. ¿Realmente DOMINA las escrituras bíblicas?
✝ Juega a este juego de preguntas sobre la Biblia con música suave y una interfaz de usuario agradable;
✝ Inspirado durante todo el día por las palabras motivadoras de Dios, sienta la fuerza y ​​la sabiduría de Dios;
✝ Trivia bíblica adecuada para todas las personas interesadas en la Biblia y Dios;
✝ Los accesorios útiles le ayudarán cuando supere la dura prueba;
✝ Recompensa misteriosa después de cada capítulo ganador;
✝ Un jugador juega trivia bíblica sin conexión en cualquier momento.

CÓMO JUGAR
✝ Toque el botón de respuesta CORRECTO en las múltiples opciones;
✝ Necesita captar la respuesta correcta en 20 segundos; ¿Puedes lograrlo?
✝ Hay 3 cuestionarios para cada nivel y una recompensa misteriosa para ti una vez que hayas terminado todo el nivel;
✝ Utilice “Light” para eliminar una respuesta incorrecta; Usa “Diamantes” para comprar 20 segundos más si tu tiempo se agota.

Preguntas de la Biblia es bastante nuevo ahora, por lo que sus ideas y comentarios serían de gran ayuda para que podamos hacer un mejor juego, no dude en enviarnos un correo electrónico a [email protected]

Si te gustan los juegos de trivia bíblica, este juego está hecho para ti. Es SUPER adictivo. ¡DESCARGA GRATIS hoy y refresca tu mente con la palabra de Dios!
Bible Questions is a new biblical game created for people interested in biblical scriptures. In this game, all you need to do is find the correct answer to a biblical question. The quizzes are from all the books of the Bible, such as Genesis, 2
Chronicles, Daniel, Exodus Ezra, Hosea, Leviticus, Nehemiah, etc. In this challenging Christian game, you will discover how much you know about biblical stories and quotes. Don’t miss out on this opportunity and increase your biblical knowledge in a fun way.

WHY Bible Questions
✝ A comprehensive manual to test your biblical knowledge;
✝ Quizzes on Bible stories, saints, and verses;
✝ The essential religious knowledge test for Christians;
✝ Mind training quizzes are a smart way to improve your Bible knowledge;
✝ Enlighten with the wisdom of God’s words in this game.
✝ Excellent game to feed your spirit with the truth of God.

FEATURES
✝ Over 4000 Old and New Testament quizzes to test biblical knowledge for free;
✝ Easy to start but difficult to level up. Do you really DOMINATE the biblical scriptures?
✝ Play this Bible quiz game with soft music and nice user interface;
✝ Inspired throughout the day by God’s motivating words, feel God’s strength and wisdom;
✝ Biblical trivia suitable for all people interested in the Bible and God;
✝ Useful accessories will help you when you pass the ordeal;
✝ Mysterious reward after each winning chapter;
✝ A player plays Bible trivia offline at any time.

HOW TO PLAY
✝ Tap the CORRECT answer button in the multiple options;
✝ You need to catch the correct answer in 20 seconds; You can achieve it?
✝ There are 3 quizzes for each level and a mystery reward for you once you have finished the whole level;
✝ Use “Light” to remove an incorrect answer; Use “Diamonds” to buy 20 more seconds if your time runs out.

Bible Questions is pretty new now, so your ideas and comments would be helpful for us to make a better game, feel free to email us at [email protected]

If you like biblical trivia games, this game is made for you. It is SUPER addictive. DOWNLOAD FREE today and refresh your mind with the word of God!
– Se eliminaron algunas preguntas engañosas; El contenido se verificó cuidadosamente.

Game Preguntas de la Biblia
Version Latest
Category Trivia
Requirements Android 4.4+
Users 3502+
Rating
Installed 100,000+
Size Various
Developer (________)
PlayStore ID com.bible.trivia.biblequiz.es
Play-Store Preguntas de la Biblia

New Features In Preguntas de la Biblia :

  • Preguntas de la BibliaUnlimited gold/stones.
  • Preguntas de la BibliaApk Bug Fixed.
  • Preguntas de la BibliaFree Apk files with 4x speed-up.