Free Hoàng Hậu Giá Đáo 1.1.2 Modded APK

Free Hong Hu Gi o Modded APK

  • What is a Hoàng Hậu Giá Đáo Modded APK:

( )

An Android app is packaged into a file that has an extension named .APK. So, it is called an APK file, which has got all the elements of the app and it can be installed on an Android mobile.A qualified developer can make edits to the elements inside an APK file, to add or enable a limited feature of the official app and then recompile it. Apkkiranrajo

It is known as Hoàng Hậu Giá Đáo Modded APK and it is shared on several websites.

FreeHoàng Hậu Giá Đáo latest Version Modded APK Files.

Hoàng Hậu Giá Đáo 1.0.9 screenshots 1

 

Hoàng Hậu Giá Đáo Hacker APK Mod Files Description: Cốt truyện:
Kiếp trước, bạn dốc sức trợ giúp chàng đăng lên ngôi vị, nhưng cuối cùng lại bị đày vào lãnh cung, cả nhà bị xử trảm.
Trở về năm 16 tuổi, ở trước mặt bạn có hai lựa chọn:
Tin tưởng chàng một lần nữa, đi lại vết xe đổ của kiếp trước
Hoặc, tự mình nắm giữ quyền lực, không còn vì một mình chàng mà dừng bước!

Thu thập các loại Phục Sức,
“Mọi sự tưởng tượng về thời trang của các cô gái, sẽ trở thành hiện thực tại đây. Quyết định tủ áo của riêng mình, mặc sức tỏa sáng.”

Kết giao mỹ nam
“Đệ nhất mỹ nam – Phan An, Đế vương bá đạo – Ung Chính, Chiến thần vô song – Lan Lăng Vương.

Cung đấu thắng dễ dàng
Được đồng đội trợ giúp, suôn sẻ thuận lợi hơn

[email protected]
Plot:
In your previous life, you worked hard to help him ascend to the throne, but ended up being exiled to the palace, and the whole family was beheaded.
Back at the age of 16, you have two choices in front of you:
Trust him again, go back to the past in the past
Or, hold the power by yourself, no longer stop because of him alone!

Collect all kinds of Costumes,
“Every girl’s fashion fantasies, will come true here. Decide on your own wardrobe, dress to shine.”

Making good friends
“The first handsome man – Phan An, the king of kings – Ung Chinh, the peerless god of war – Lan Lang Vuong.

Archery wins easily
With the help of teammates, more smoothly

[email protected]

Game Hoàng Hậu Giá Đáo
Version Latest
Category Role Playing
Requirements Android 4.2+
Users 1283+
Rating
Installed 100,000+
Size Various
Developer (________)
PlayStore ID com.play1919.hwyn
Play-Store Hoàng Hậu Giá Đáo

New Features In Hoàng Hậu Giá Đáo :

  • Hoàng Hậu Giá ĐáoUnlimited gold/stones.
  • Hoàng Hậu Giá ĐáoApk Bug Fixed.
  • Hoàng Hậu Giá ĐáoFree Apk files with 4x speed-up.