Free Đậu Lém Phiêu lưu ký – Toán lớp 1 Modded APK

Free u Lm Phiu lu k – Ton lp 1 Modded APK

  • What is a Đậu Lém Phiêu lưu ký – Toán lớp 1 Modded APK:

( )

An Android app is packaged into a file that has an extension named .APK. So, it is called an APK file, which has got all the elements of the app and it can be installed on an Android mobile.A qualified developer can make edits to the elements inside an APK file, to add or enable a limited feature of the official app and then recompile it. Apkkiranrajo

It is known as Đậu Lém Phiêu lưu ký – Toán lớp 1 Modded APK and it is shared on several websites.

FreeĐậu Lém Phiêu lưu ký – Toán lớp 1 latest Version Modded APK Files.

Đậu Lém Phiêu lưu ký - Toán lớp 1 4.1.0 screenshots 1

 

Đậu Lém Phiêu lưu ký – Toán lớp 1 Hacker APK Mod Files Description: Đậu Lém Phiêu lưu ký là sự tích hợp tuyệt vời giữa giải trí và giáo dục. Với 5 phần tương ứng với 5 lớp của bậc tiểu học, các bé như được hóa thân vào nhân vật Đậu Lém để trải nghiệm các cuộc phiêu lưu thú vị thông qua các bài tập toán học bám sát chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo.

Hình ảnh sinh động, nhiều nhân vật hoạt hình gần gũi sẽ giúp Đậu Lém trở thành người bạn đồng hành trong quá trình học tập của các bé.

NỘI DUNG:
Trong chuyến phiêu lưu đầu tiên, Đậu Lém dừng chân trước một cửa hang, phải đi qua 4 con đường để tìm cho đủ 4 mảnh ghép lắp vào để mở được cửa (tương ứng 4 chương trong Toán lớp 1).
* Mảnh ghép 1: bé sẽ học các số từ 1 -10, so sánh các số
* Mảnh ghép 2: phép cộng, trừ trong phạm vi 10
* Mảnh ghép 3: các số từ 11 – 100, so sánh các số có 2 chữ số; đo độ dài
* Mảnh ghép 4: phép cộng, trừ trong phạm vi 100 không nhớ, các ngày trong tuần, xem đồng hồ

Bạn được chơi miễn phí chương đầu tiên, CHỈ MUA KHI THẬT SỰ THÍCH!
Dau Lém Adventure is a wonderful integration between entertainment and education. With 5 sections corresponding to 5 classes of primary school, children are transformed into the character Dau Lém to experience interesting adventures through mathematical exercises that follow the textbook program of the Ministry of Education. Education & Training.

Vivid images, many close cartoon characters will help Dau Lém become a companion in the children’s learning process.

CONTENT:
On the first adventure, Dau Lam stopped in front of a cave door, had to go through 4 roads to find all 4 puzzle pieces to open the door (corresponding to 4 chapters in Grade 1 Math).
* Puzzle piece 1: children will learn numbers from 1 to 10, compare numbers
* Piece of puzzle 2: addition and subtraction within 10
* Puzzle piece 3: numbers 11 – 100, compare 2-digit numbers; measure the length
* Piece of 4: addition, subtraction within 100 do not remember, weekdays, clock

You can play the first chapter for free, BUY ONLY WHEN YOU LIKE!
– Nội dung học được cập nhật theo chương trình Toán lớp 1 mới nhất.
– Build với Android 11.

Game Đậu Lém Phiêu lưu ký – Toán lớp 1
Version Latest
Category EducationalEducation
Requirements Android 6.0+
Users 651+
Rating 6.0
Installed 100,000+
Size Various
Developer (________)
PlayStore ID com.phamthuynhan.daulem1
Play-Store Đậu Lém Phiêu lưu ký – Toán lớp 1

New Features In Đậu Lém Phiêu lưu ký – Toán lớp 1 :

  • Đậu Lém Phiêu lưu ký – Toán lớp 1Unlimited gold/stones.
  • Đậu Lém Phiêu lưu ký – Toán lớp 1Apk Bug Fixed.
  • Đậu Lém Phiêu lưu ký – Toán lớp 1Free Apk files with 4x speed-up.