Chiến Thần Kỷ Nguyên Dragon Impact 21082615(240830.248562) Modded APK

Free Chin Thn K Nguyn – Dragon Impact Modded APK

 • What is a Chiến Thần Kỷ Nguyên – Dragon Impact Modded APK:

( )

An Android app is packaged into a file that has an extension named .APK. So, it is called an APK file, which has got all the elements of the app and it can be installed on an Android mobile.A qualified developer can make edits to the elements inside an APK file, to add or enable a limited feature of the official app and then recompile it. Apkkiranrajo

It is known as Chiến Thần Kỷ Nguyên – Dragon Impact Modded APK and it is shared on several websites.

FreeChiến Thần Kỷ Nguyên – Dragon Impact latest Version Modded APK Files.

Chiến Thần Kỷ Nguyên - Dragon Impact 21082615(240830.248562) screenshots 1

 

Chiến Thần Kỷ Nguyên – Dragon Impact Hacker APK Mod Files Description: Thời khắc ánh sáng và bóng tối giao thoa, hỗn chiến triền miên, giao tranh sát phạt, đồ sát nảy lửa.
Các chiến binh – họ giống như những con rồng hoang trên chiến trường, sinh ra là chiến đấu.
Chính khát vọng thống trị, chinh phạt mãnh liệt và thiết lập lại luật chơi cho một đế chế mới.
Các chiến binh cùng chí hướng đã triệu tập lại cùng nhau, đoàn kết dưới ngọn cờ Chiến Thần VTC

Chốn Giang hồ, Võ lâm kiến tạo võ học
Thế giới Tu Tiên, kỳ ngộ người có duyên
Thời đại mới, mở ra Đế Chế Anh hùng

Hãy cùng nhập vai vào cuộc chiến Dragon Impact. Đó chính là cơ hội triệu hồi thức tỉnh sức mạnh bên trong bạn, là cơ hội để bạn hoá thân thành các chiến binh anh dũng, cưỡi rồng chinh phục – khát vọng trở thành thủ lĩnh sáng chói – lên ngôi xưng đế vương.

*** TOP TÍNH NĂNG HAY CỦA GAME ***
NHẬP VAI 4 CLASS – TƯƠNG TRỢ KHẮC CHẾ
Game nhập vai đồ hoạ 3D Á – u với 4 hệ phái mới lạ: Chiến Pháp, Linh Kiếm, Pháo Sư và Triệu Hồi. Mỗi hệ phái có độ khó khác nhau, do đặc thù nội tại của hệ phái, kết hợp kỹ năng riêng của từng hệ phái, tạo ra sự tương sinh – tương khắc.
THỨC TỈNH CHIẾN THẦN – NÂNG TẦM CUỘC CHIẾN
Chiến Thần sẽ được thức tỉnh qua từng cấp bậc từ thấp đến cao với các thẻ tướng tương ứng C – B – A – S – SR – SSR. Mỗi Chiến thần sở hữu diện mạo khác nhau, chắc chắn sẽ là tính năng nổi bật “best-choice” cho nông dân cày cuốc.
HUYẾT MẠCH RỒNG – ĐỈNH CAO KHÔNG CHIẾN PVP
How to train your Dragon? – tính năng ấp trứng – hoá rồng sẽ là điểm sáng tô điểm cho game. Vào Game, người chơi sẽ ngẫu nhiên nhận được một trứng Rồng, được phân loại theo các nguyên tố: Lửa – Băng – Lôi – Hư. Trứng sau khi được ấp sẽ hóa Rồng, người chơi dùng tính năng Ngự Long “cưỡi rồng” vào trận doanh, chinh phục các trận chiến trên không như đúng phiên bản của Game – Dragon Impact
KẾT ĐÚNG HẢO HỮU – BÁI ĐÚNG TÂM GIAO
Tính năng kết bái: Không đơn thuần là tổ đội như các game võ lâm, kiếm hiệp, tiên hiệp trên thị trường. Kết bái của Game là kết giao tình nghĩa anh em, cùng thực hiện chính tuyến nhiệm vụ và kiếm xu để mua đồ trong shop.
Tính năng kết hôn: Đằng gái sẽ được nở mặt nở mũi tự hào khi quy trình thực hiện kết hôn của Game được nhà trai diễn ra theo đúng các quy chuẩn từ: Cầu hôn – Đính hôn – Hôn Lễ.
VOTE TRÁI VOTE PHẢI – VOTE TRÚNG MỸ NỮ
Là tựa game mới với tính năng Mỹ nữ cực đặc biệt, khác với các game khác MU trên thị trường, các chiến binh sẽ không khỏi bất ngờ khi tạo hình ảnh đại diện Mỹ Nữ được lấy hình ảnh từ các Admin xinh đẹp làm thẻ nhân vật trong game. Mỹ nữ như một hệ thống idol – có hệ thống bình chọn vote nhận được một độ hot nhất định, đặc quyền tương tác tốt sẽ được lên Fan Cứng luôn đấy!
TIÊN MA GIAO CHIẾN – HOÀNG ĐẾ SẮC PHONG
Thế lực Tiên Ma – cuộc chiến không hồi kết, không hề có sự sắp đặt, tất cả do random lựa chọn. Là Tiên hay là Ma – bước vào Chiến Trường, không phân bạn bè, cùng bộ tộc, tất cả rơi vào hỗn chiến đồ sát, phong ấn kiếm hồn. Kẻ thắng làm Tiên Đế hoặc Ma Đế, xây dựng thời kỳ cổ đại mới thống trị vùng Tiên – Ma Giới, kẻ thua có cơ hội làm lại vào trận chiến tiếp theo.
TỈ THÍ LÔI ĐÀI – ANH HÙNG LOẠN ĐẤU
Hệ thống chiến trường dày đặc, sau 1 tuần mở server, Game sẽ mở hàng loạt chuỗi hoạt động liên server như: Lôi Hạ Trạch, Đỉnh Phong LSV, Viêm Hoàng LSV, Công Thành Chiến, Đỉnh Phong… Những trận hỗn chiến sẽ mang nhiều cung bậc cảm xúc nhất cho các chiến binh, phân hạng, thử tài sức mạnh, xây mộng vĩnh hằng.
TẶNG FREE VIP 4, CÀY CHAY LÊN MAX VIP VĨNH VIỄN
Chỉ cần cày cuốc thăng cấp level, đạt mốc nhất định sẽ lên VIP tương xứng với đặc quyền cực ưu ái, cực xứng tầm.

GAME CAM KẾT:
– Phát hành độc quyền bởi VTC Mobile
– Cam kết Update liên tục
– Thường xuyên tổ chức offline Gia Tộc
– HỖ TRỢ: 24/7 qua Hotline 19001104

TẢI GAME ngay!!!
The moment when light and darkness intersect, endless melee, deadly fighting, fiery murder.
Warriors – they are like wild dragons on the battlefield, born to fight.
It is the strong desire to dominate, conquer and reset the rules of the game for a new empire.
Like-minded warriors have gathered together, united under the banner of War God VTC

In the place of Jianghu, Martial Arts created martial arts
The world of Tu Tien, the encounter with the predestined
A new era, opening the Hero Empire

Let’s immerse yourself in the Dragon Impact battle. It is an opportunity to summon and awaken the power within you, an opportunity for you to transform into heroic warriors, riding a dragon to conquer – the desire to become a brilliant leader – to claim the throne.

*** TOP GOOD FEATURES OF THE GAME ***
Immerse yourself 4 CLASS – COMPATIBILITY
RPG with 3D graphics Asia – u with 4 new factions: Chien Phap, Linh Sword, Cannon Master and Summon. Each faction has different difficulty, due to the intrinsic characteristics of the faction, combining the skills of each faction, creating mutuality – incompatibility.
Awakening of the God of War – Elevate the WORLD’S LEVELS
The God of War will be awakened through each level from low to high with the corresponding general cards C – B – A – S – SR – SSR. Each God of War has a different appearance, which will definitely be a “best-choice” feature for farmers.
DRAGON’S LIFE – THE HIGHLIGHTS OF NO BATTLE PVP
How to train your Dragon? – the feature of hatching eggs – turning dragons will be the highlight of the game. In the Game, the player will randomly receive a Dragon egg, classified according to the elements: Fire – Ice – Lightning – Damage. After the eggs are hatched, they will turn into Dragons, players use the feature of the Dragon “riding dragons” into the battle, conquering the battles in the air like the correct version of the Game – Dragon Impact
CORRECT CONCLUSION – BUILDING RIGHT BETWEEN CENTRAL
Features of the cult: Not just a team like the martial arts, swordplay, and first half games on the market. The end of the Game is to make a brotherhood relationship, to perform the main quest line and earn coins to buy things in the shop.
Marriage feature: The girl’s side will be proud when the game’s marriage process is carried out by the boy’s family in accordance with the standards from: Proposal – Engagement – Marriage Ceremony.
LEFT VOTE RIGHT VOTE – WINNER VOTE
As a new game with a very special American female feature, different from other MU games on the market, the warriors will not be surprised when creating a representative image of the American woman who is taken from the beautiful Admin as a card. characters in the game. American women are like an idol system – there is a voting system to vote to receive a certain degree of hotness, good interaction privileges will be on Hard Fan!
THE FIRE FIGHT – THE COLORS OF COLOR
The Force of Fairy Ma – the war does not end, there is no arrangement, all randomly selected. Being a Fairy or a Ma – entering the Battlefield, regardless of friends, with the same tribe, all fell into a murderous battle, sealing the sword soul. The winner becomes the Immortal Emperor or the Demon Emperor, building a new ancient period to dominate the Fairy – Ma Gioi region, the loser has the opportunity to redo it in the next battle.
THI THI LAI TAI – HERO OF FIGHT ANGRY
The battlefield system is dense, after 1 week of opening the server, the game will open a series of inter-server activities such as: Loi Ha Trach, Dinh Phong LSV, Viem Hoang LSV, Cong Thanh Chien, Dinh Phong … The melee battles will bring the most emotional levels for warriors, ranking, testing strength, building eternal dreams.
GIVE FREE VIP 4, GROW VEGETABLE TO MAX VIP FOREVER
Just plow hoes to level up, reaching a certain milestone will be VIP commensurate with extremely favorable privileges, extremely worthy.

GAME COMMITMENT:
– Released exclusively by VTC Mobile
– Committed to Continuous Update
– Regularly organize offline Gia Toc
– SUPPORT: 24/7 via Hotline 19001104

DOWNLOAD GAME NOW!!!

Game Chiến Thần Kỷ Nguyên – Dragon Impact
Version Latest
Category Role Playing
Requirements Android 5.0+
Users 5753+
Rating 10.0
Installed 500,000+
Size Various
Developer (________)
PlayStore ID com.vtcmobile.ctkn
Play-Store Chiến Thần Kỷ Nguyên – Dragon Impact

New Features In Chiến Thần Kỷ Nguyên – Dragon Impact :

 • Chiến Thần Kỷ Nguyên – Dragon ImpactUnlimited gold/stones.
 • Chiến Thần Kỷ Nguyên – Dragon ImpactApk Bug Fixed.
 • Chiến Thần Kỷ Nguyên – Dragon ImpactFree Apk files with 4x speed-up.

Kiếm Đạo Giang Hồ VTC – Võ Lâm Hội Tụ 1.0.17 Modded APK

Free Kim o Giang H VTC – V Lm Hi T Modded APK

 • What is a Kiếm Đạo Giang Hồ VTC – Võ Lâm Hội Tụ Modded APK:

( )

An Android app is packaged into a file that has an extension named .APK. So, it is called an APK file, which has got all the elements of the app and it can be installed on an Android mobile.A qualified developer can make edits to the elements inside an APK file, to add or enable a limited feature of the official app and then recompile it. Apkkiranrajo

It is known as Kiếm Đạo Giang Hồ VTC – Võ Lâm Hội Tụ Modded APK and it is shared on several websites.

FreeKiếm Đạo Giang Hồ VTC – Võ Lâm Hội Tụ latest Version Modded APK Files.

Kiếm Đạo Giang Hồ VTC - Võ Lâm Hội Tụ 1.0.17 screenshots 1

 

Kiếm Đạo Giang Hồ VTC – Võ Lâm Hội Tụ Hacker APK Mod Files Description: Kiếm Đạo Giang Hồ VTC – là tựa game nhập vai cực hay, chủ đề giang hồ tu chân thu hút sự chú ý nhiều game thủ ngay khi ra mắt, gameplay kế thừa những tinh túy của dòng game Kiếm hiệp lẫn Tiên Hiệp và phát triển chúng lên một tầm mới.

Đặc biệt, với hệ thống gameplay có chiều sâu chắc chắn sẽ chinh phục các game thủ bởi các tính năng cày cuốc, PK không giới hạn, săn Boss không mệt mỏi, thi triển kỹ năng bất kể ngày đêm để cống hiến những pha skill đẹp mắt trong sự ngưỡng mộ của cả quần hùng.

Game cam kết định hướng phát triển đi chặng đường dài cùng với chuỗi update hoạt động tính năng liên server như: Hộ tống, Viễn Cổ Thám Thính, Ngạo chiến quần tiên, Chiến trường 2 trận doanh, Lãnh địa chiến, huyết chiến 1vs1, 5vs5… được xây dựng rất công phu và kĩ lưỡng, hứa hẹn mang tới những màn tranh đấu nghẹt thở, kịch tính.

TOP TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC CỦA GAME:
1 – CHIẾN TRƯỜNG LIÊN SERVER CỰC DÀY – Mở ngay khi mở server là điểm độc đáo của Game, giúp game thủ có sân chơi Pk huyết chiến máu lửa, vinh danh ở các BXH, chẳng hạn như chiến trường:
– Hộ Tống Mỹ Nữ
– Viễn Cổ Thám Thính
– Viễn Cổ Xâm Nhập
– Ngạo chiến quần tiên

2 – BANG HỘI BẢO KÊ ANH EM – Bang hội được phát triển khá tốt với đầy đủ tính năng mới lạ như: từ Kho Bang cho phép tích điểm giao dịch đồ, Lì xì. Mỗi bang sẽ có một lãnh địa bang riêng – nơi các chuỗi nhiệm vụ cực nhiều đòi hỏi các thành viên cùng thực hiện nhằm gắn kết tình nghĩa anh em, xây dựng bang bền lâu, tranh bá vinh danh ở các BXH và Thần Điện.

3 – BOSS THẾ GIỚI KHÔNG MỆT MỎI – Hệ thống BOSS cực nhiều, vì tính chất gameplay PK khắp mọi nơi nên hoạt động săn BOSS sôi nổi sáng đêm. Điểm cộng của Game đó là: ở BOSS thế giới, săn BOSS ko mệt mỏi, giúp người chơi săn BOSS liên tục, đây là điểm khác lạ so với các game khác bị giới hạn số lượt đánh.

4 – CHỢ: ĐẶT PASS KHÔNG CẦN VIP – Khác lạ ở các dòng game khác, Kiếm Đạo hỗ trợ tính năng đặt pass giao dịch không cần có VIP nhằm bảo kê anh em dân cày trong việc săn đồ mua bán và bảo mật tuyệt đối. Ngoài giao dịch qua chợ, người chơi còn có thể vào Bang, Kết hôn để giao dịch qua kho Bang, kho Tiên Duyên.

5 – SKILL ÁM KHÍ – là một tính năng đặc biệt, khi cường hóa tăng cấp sẽ giúp người chơi kích hoạt được các kỹ năng đặc biệt, cực kỳ cần thiết trong giao tranh. Mỗi ám khí sẽ có 1 bộ kỹ năng chủ động riêng, giúp khắc chế tăng buff thuộc tính khi thi triển ra ngoài, tuỳ biến lối chơi cho nhân vật.

6 – CÀY CUỐC SĂN ẢO HOÁ – dựa vào lối chơi nhập vai thuần cày kéo nên game thủ chơi lâu năm có thể yên tâm rằng đây sẽ là một tựa game cày có đất diễn cho anh em như cày cuốc KNB khóa, nguyên liệu đan tiến bậc, đồ cam đồ đỏ, kinh nghiệm … Đặc biệt, săn ảo hoả với tỷ lệ đến rớt 50% – 80% cũng là điểm thu hút dành cho hệ cày cuốc.

Những tính năng kể trên chưa bao giờ là đủ cho một tựa game lão làng đam mê giang hồ tu chân. Hãy cùng tải game và khám phá ngay nào!
Sword Dao Giang Ho VTC – is a very good role-playing game, the theme of Gypsy tu foot attracts the attention of many gamers right after its launch, the gameplay inherits the quintessence of the Sword and Tien Hiep game series and develops. they take them to a whole new level.

In particular, with a deep gameplay system that will surely conquer gamers by the features of plowing and hoes, unlimited PK, tireless Boss hunting, skill development regardless of day and night to dedicate skill phases. beautiful in the admiration of all heroes.

The game is committed to a long-term development orientation along with a series of updates on inter-server features such as: Escort, Ancient Detective, Arrogant War Troops, Battlefield 2 Battles, Territory Battles, Blood Battle 1vs1, 5vs5… is built very elaborately and carefully, promising to bring breathtaking and dramatic fights.

TOP FEATURES OF THE GAME:
1 – EXTREMELY THICK INTERSERVER BATTLEGROUNDS – Opening as soon as the server is opened is the unique point of the Game, helping gamers have a bloody Pk playground, honoring in the charts, such as the battlefield:
– Escort the American Lady
– Ancient Detective
– Ancient Invasion
– Arrogant battle of the fairies

2 – FRIENDSHIP GUARANTEE – The guild is quite well developed with full of new features such as: from the Bang Warehouse allowing to accumulate points for trading items, Lucky money. Each state will have its own state territory – where a series of extremely demanding tasks requires members to perform together in order to bond brotherhood, build a lasting state, compete for honor in the rankings and the Temple.

3 – BOSS WORLD IS NOT TIRED – The BOSS system is very much, because of the nature of the PK gameplay everywhere, the BOSS hunting activity is vibrant and bright at night. The plus point of the Game is: in the world BOSS, hunting BOSS is tireless, helping players hunt BOSS continuously, this is a different point compared to other games with limited number of hits.

4 – ONLY: SET PASS WITHOUT VIP – Strangely in other game series, Sword Dao supports the feature of setting a transaction pass without VIP to protect farmers in hunting and buying and selling items and absolute security. . In addition to trading through the market, players can also enter the State, get married to trade through the Bang warehouse, the Tien Duyen warehouse.

5 – DARK SKILL – is a special feature, when enhancing the level up will help players activate special skills, which are extremely necessary in combat. Each hidden weapon will have its own set of active skills, helping to counter the increase in attribute buffs when deployed outside, customizing the gameplay for the character.

6 – Virtualization Plow Hoe – Based on the pure role-playing gameplay, long-time gamers can rest assured that this will be a plowing game with land for brothers like plowing and hoeing KNB locked, knitting materials progress, red clothes, experience … In particular, hunting with a drop rate of 50% – 80% is also an attraction for the plowing system.

The features mentioned above have never been enough for an old-fashioned game that is passionate about walking on foot. Let’s download the game and discover it now!
1. Tối ưu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thần dụ chương 3 tiêu diệt boss.
2. Ưu Hóa Boss Bí cảnh không cần kích hoạt thẻ hoàng kim vẫn có thể vào.
3. Login ngày 2 nhận 2500 EXP kích hoạt VIP 4.
Tân thủ tặng tinh linh trợ chiến tăng 100.000 lực chiến.

Game Kiếm Đạo Giang Hồ VTC – Võ Lâm Hội Tụ
Version Latest
Category Role Playing
Requirements Android 6.0+
Users 1762+
Rating 10.0
Installed 50,000+
Size Various
Developer (________)
PlayStore ID com.vtcmobile.kdghvtc
Play-Store Kiếm Đạo Giang Hồ VTC – Võ Lâm Hội Tụ

New Features In Kiếm Đạo Giang Hồ VTC – Võ Lâm Hội Tụ :

 • Kiếm Đạo Giang Hồ VTC – Võ Lâm Hội TụUnlimited gold/stones.
 • Kiếm Đạo Giang Hồ VTC – Võ Lâm Hội TụApk Bug Fixed.
 • Kiếm Đạo Giang Hồ VTC – Võ Lâm Hội TụFree Apk files with 4x speed-up.

Free Ngự Thần Sư – Thao Túng Âm Dương Modded APK

Free Ng Thn S – Thao Tng m Dng Modded APK

 • What is a Ngự Thần Sư – Thao Túng Âm Dương Modded APK:

( )

An Android app is packaged into a file that has an extension named .APK. So, it is called an APK file, which has got all the elements of the app and it can be installed on an Android mobile.A qualified developer can make edits to the elements inside an APK file, to add or enable a limited feature of the official app and then recompile it. Apkkiranrajo

It is known as Ngự Thần Sư – Thao Túng Âm Dương Modded APK and it is shared on several websites.

FreeNgự Thần Sư – Thao Túng Âm Dương latest Version Modded APK Files.

Ngự Thần Sư - Thao Túng Âm Dương 1.0.31.3 screenshots 1

 

Ngự Thần Sư – Thao Túng Âm Dương Hacker APK Mod Files Description: Ngự Thần Sư VTC – tựa game nhập vai tiên hiệp phong cách Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam. Game sở hữu nền tảng đồ hoạ 3D đậm chất nghệ thuật, cốt truyện tái hiện bối cảnh Âm Dương Sư dị biệt – một tựa phim đình đám sở hữu một lượng fan đông đảo trên thị trường hiện tại.

Xoay quanh câu chuyện về thế giới âm dương của những bậc thầy trừ tà, diệt quỷ đến từ xứ sở hoa anh đào, vốn luôn sống một cuộc đời thần bí và thu hút sự tò mò của toàn nhân loại. Người chơi không chỉ được hoá thân tham gia chuỗi nhiệm vụ chính tuyến khai thác từ tích truyện huyền ảo phương Đông thần linh và ma quỷ, mà còn trải nghiệm các hoạt động dưới hình thức solo hay co-op với bạn bè hoặc anh em bang hội.

Một tựa game mới mẻ từ đề tài đến nội dung GAMEPLAY sẽ là sự lựa chọn best-choice cho game thủ, khám phá TOP TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC của Game ngay dưới đây:
1. ĐỒ HOẠ ĐẬM CHẤT NGHỆ THUẬT NHẬT BẢN – TÁI HIỆN BỐI CẢNH CỐT TRUYỆN ÂM DƯƠNG SƯ
Game sở hữu đồ họa 3D, nét vẽ cổ điển Nhật Bản thời xưa cùng với tạo hình nhân vật, Boss, NPC,… mang phong cách manga chắc chắn sẽ đem đến trải nghiệm cực kì chi tiết và sinh động cho người chơi.

2. HẢI CHIẾN LIÊN SERVER – TÍNH NĂNG ĐỘC QUYỀN
Tham gia hoạt động viễn chinh – Hải Chiến xưng bá như một hải tặc thực thụ – ắt sẽ là trải nghiệm chuỗi nhiệm vụ từ thông thái đến gay go của nhân vật. Bắt đầu từ hành trình sửa chữa -> gia cố thuyền -> ra khơi đến các quốc gia đánh chiếm và thu thập loạt trang bị hiếm.

3. BOSS BANG SERVER – TRĂM BANG TRANH ĐOẠT
Trong cuộc chiến bang hội khốc liệt tranh giành 1 Boss duy nhất của server như tranh giành một kho tàng vật phẩm quý hiếm khổng lồ. Điểm đáng nói ở đây chơi theo bang thì anh em không ngại thua thiệt. Share đồ cùng giàu cùng phát triển cùng bành trướng mới chính là cốt lõi tính năng game muốn đem đến.

4. CHOÁNG NGỢP KHO ẢO HOÁ MÀ GAME SỞ HỮU
Ngợp từ số lượng đến chất lượng, với những bạn thích sưu tập các bộ thời trang, vũ khí, khế thú (tọa kỵ), đồng hành yêu linh, yêu phó… thì đây chính là vùng đất dành cho bạn.

5. 99% RƠI ẢO HOÁ TỪ SĂN BOSS
Chuẩn cày cuốc cho dân cày không cần nạp tiền vẫn sở hữu số lượng ảo hóa mê mệt, chăm chỉ săn Boss sẽ có cơ hội nhận được ảo hóa Chiến Thuyền, Thời Trang, Vũ Dực, Khế Thú, Yêu Linh, Yêu Phó, v.v… cùng rất nhiều trang bị, vật phẩm giá trị khác.

6. CHUYỂN SINH ÁP CHẾ – ÁP ĐẢO ĐỐI THỦ – TĂNG SKILL NHÓM
Hỗ trợ và khuyến khích người chăm chỉ hoạt động cày cuốc chuyển sinh để nhận vô vàn lợi thế trước đối thủ mạnh. Nhân vật chuyển sinh (CS) bậc cao hơn khi PK với người Chuyển sinh bậc thấp hơn được tăng thêm sát thương. Ngoài ra, mỗi nhân vật sẽ hoàn thiện kỹ năng của bản thân hơn từ đơn thành nhóm, giúp mở rộng phạm vi sát thương hơn

7. HỆ THỐNG VIP RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG
NPH tối ưu trải nghiệm cho game thủ chơi game khi hỗ trợ free VIP 3 cho 2 ngày đầu đăng nhập vào game. Chăm chỉ cày cuốc kết hợp phối hợp linh hoạt skill cùng các đồng hành thì cạnh tranh đại gia là chuyện thường ở Ngự Thần Sư

8. TUYỆT KỸ KHINH CÔNG – PK SỐNG ĐỘNG
Với việc điều hướng khinh công linh hoạt giúp người chơi tăng cảm giác trải nghiệm ngao du bản đồ, dễ dàng né skill trong PK giao tranh, nâng cao kỹ năng của bản thân áp đảo đối thủ.

9. KẾT HÔN – SINH CON – PB TÌNH DUYÊN: ĐẦY ĐỦ VÀ TRỌN VẸN
Tính năng tình duyên luôn được đông đảo người chơi ưu ái: kết hôn rầm rang thậm chí không cần nạp tiền, chỉ mất phí câu ngọc khóa đã có một bữa tiệc pháo hoa, bàn tiệc, kẹo mừng, quà cưới, đông đúc anh em,… hạ sinh tiểu bảo bối, trăm năm hạnh phúc.
————-
GAME CAM KẾT:
– Phát hành độc quyền bởi VTC Mobile
– Cam kết Update liên tục với lộ trình dài hạn
– Thường xuyên tổ chức offline Bang hội
– HỖ TRỢ: 24/7 qua Hotline 19001104

Hãy trải nghiệm cảm giác được làm một Ngự Thần Sư hàng yêu diệt quỷ, nhập vai vào cảnh sắc tuyệt mỹ trở về thời đại phồn thịnh xứ Phù Tang và viết tiếp câu chuyện tung hoành dị giới – Thao túng âm dương theo cách của bạn!
TẢI GAME NGAY!

VTC Master’s Wizard – the first Japanese style role-playing game in Vietnam. The game possesses an artistic 3D graphics platform, the storyline recreates the context of the different Onmyouji – a cult title that owns a large fan base in the current market.

Revolve around the story of the yin and yang world of exorcist and demonic masters from the land of cherry blossoms, who always live a mysterious life and attract the curiosity of all humanity. Players are not only immersed in a series of main quests exploiting from the fanciful story of the East, gods and demons, but also experience activities in the form of solo or co-op with friends or brothers. Guild.

A new game from theme to content GAMEPLAY will be the best choice for gamers, discover the TOP FEATURES of the Game right below :
1. JAPANESE ART BACKGROUND – RENEWING THE STORY OF THE MASTER SERIES
The game possesses 3D graphics, ancient Japanese classic drawings along with character creation, Boss, NPC, … with manga style that will surely bring an extremely detailed and lively experience for players. .

2. SERVER BRIGHTS – EXCLUSIVE FEATURES
Participating in expeditionary activities – Hai Chien proclaims to be a true pirate – will be the experience of a series of missions from clever to tough of the character. Starting from a journey of repairing -> reinforcing boats -> setting sail to capture nations and collecting a series of rare equipment.

3. BOSS BANG SERVER – HUNDREDS OF WINNERS
In the fierce guild battle for a single Boss of the server like fighting for a huge treasure of rare items. The point worth mentioning here is that playing by the state, you are not afraid to lose. Sharing rich items for mutual development and expansion is the core of features the game wants to bring.

4. SUPPORT THE FOLLOWING SCIENCE THE Game owns
Overwhelmed from quantity to quality, for those of you who like to collect fashion, weapons, animal bonds (camel), love spirit, love vice … then this is the land for you.

5. 99% VARIETY FROM BOSS HELLS
Standard plow hoes for plowmen without reloading still have a crazy amount of virtualization, working hard to hunt Boss will have the opportunity to receive virtualization of War Boat, Fashion, Vu Duc, Khe Beast, Yeo Linh, Love Vice, etc… along with many other valuable equipment and items.

6. REVENUE PRESSURE – COMPETITION PRESSURE – INCREASE GROUP SKILL
Support and encourage hardworking people to work on reincarnation plowing to take on countless advantages against strong opponents. A higher level reincarnation (CS) character when PK with a lower Reincarnation gains damage. In addition, each character will improve their skills from single to group, helping to expand the range of damage more.

7. BEST VIP SYSTEM ON THE MARKET
NPH optimizes the gaming experience for gamers when it supports free VIP 3 for the first 2 days of logging into the game. Working hard, combining skill with companions, great competition is common in Ngu Than Su.

8. AWESOME WORK – LIVE PK
With flexible navigation to help players increase the feeling of traveling on the map, easily dodge skills in the fighting PK, improve their skills to overwhelm opponents.

9. MARRIAGE – BIRTHDAY – PB ADMINISTRATION: COMPLETE AND CARE
The love feature is always favored by a large number of players: getting married without even recharging, just for the cost of fishing, there is a party of fireworks, banquet tables, candies, wedding gifts, crowded. You, … gave birth to a young lady, a hundred years of happiness.
————-
COMMITMENT GAME:
– Released exclusively by VTC Mobile
Commitment to continuously Update with a long-term roadmap
– Regularly held offline Bang guild
SUPPORT: 24/7 via Hotline 19001104

Experience the feeling of being a demon lord, immerse yourself in the beautiful scenery back to the prosperous era of Fusang and continue the story of the world – manipulate the yin and yang your way !
DOWNLOAD GAME NOW!

1. Mở khóa Chuyển Sinh 6, tăng giới hạn cấp độ, thỏa sức tu luyện.
2. Chiến trường Liên Server mới: Tu La Địa Ngục, săn trang bị tu la tăng mạnh lực chiến.
3. Tính năng mới: 12 Con Giáp – Hiệu triệu thánh thú, mở khóa thêm kỹ năng.
4. Ngoại hình mới: Thiên Võ – Tạo cá tính và kỹ năng riêng, mang Võ Hồn cực mạnh.
5. Thêm Hồn Ấn phẩm Hồng và Vàng, Ảo Thần Văn Chương, Ảo Trang Khế Thú.
6. Thêm tính năng Con Giáp mới: Bí Tàng – Thí Luyện – Thú Linh

Game Ngự Thần Sư – Thao Túng Âm Dương
Version Latest
Category Role Playing
Requirements Android 4.1+
Users 18200+
Rating 4.7
Installed 100,000+
Size Various
Developer (________)
PlayStore ID com.vtc.nguthansu
Play-Store Ngự Thần Sư – Thao Túng Âm Dương

New Features In Ngự Thần Sư – Thao Túng Âm Dương :

 • Ngự Thần Sư – Thao Túng Âm DươngUnlimited gold/stones.
 • Ngự Thần Sư – Thao Túng Âm DươngApk Bug Fixed.
 • Ngự Thần Sư – Thao Túng Âm DươngFree Apk files with 4x speed-up.